בית בנחלה במושב
נתוני הבית: מגרש - 3,345 מ"ר; שטח בנוי - 620 מ"ר
הלקוח: משפחה מורחבת
סטטוס: בתהליך היתר
הדמיות
כניסה לוילה המאופיינת בסגנון הביזנטי