בית כפרי בעמק חפר
הבית תוכנן ונבנה עבור משפחה צעירה שבתחילת התכנון הייתה ללא ילדים ובעת אכלוס הבית – עם תינוק אחד. בני הזוג הצעירים תכננו את חייהם, ולפיכך את ביתם, במבט קדימה ובתקווה להגדיל את הבית עם הרחבת המשפחה. הבית מתוכנן בשתי קומות כאשר קומת הקרקע תוכננה ונבנתה לכל פרטיה, ואילו בקומה העליונה נבנה השלד בלבד עם הכנות תשתית מינימליות, אך עם תכנון מפורט לעתיד.
 
נתוני הבית: מגרש - 500 מ"ר, שטח בנוי בשלב א' - 205 מ"ר. בשלב ב' - 250 מ"ר
הלקוח: משפחה צעירה
סטטוס: תאריך סיום - מאי 2011
תמונות חוץ
כניסה לוילה המאופיינת בסגנון הביזנטי
תמונות פנים
כניסה לוילה המאופיינת בסגנון הביזנטי
תהליך הבניה
כניסה לוילה המאופיינת בסגנון הביזנטי